Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013                                                                         High Life!!!!!!!!!!!!!!!

The spectacular heart cut ruby and pear cut diamond ring