Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

An amethyst bracelet, by Tony Duquette.A Belle Époque sapphire and diamond pendant, c. 1900.Platinum, tourmaline and diamond Russian Belle Époque brooch, c. 1900

                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...