Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Enchanting Imperial Russian Siberian amethyst & diamond necklace Moscoe circa 1900Beautiful Russian silver gilt & enamel tea caddy Moscow circa 1892. Made for Tiffany
                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...