Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Gold brooch and enamelled silver, set with an amethyst and supporting a fine Baroque Pearl, circa 1900.
Preserved in the Victoria & Albert Museum collections                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...