Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

From Nepal: 18th Century ivory comb depicting Vishnu and a peacock. "The four-armed Vishnu is shown reclining on a serpent upon the cosmic ocean, during the time between world periods, when the universe has collapsed. On the other side is a handsome peacock." The Walters Art Museum                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...