Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Pendant-brooch (detail), designed by C.R. Ashbee and made by the Guild of Handicraft, about 1900, England. Museum no. M.31-2005. © Victoria & Albert Museum, London                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...