Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Amethyst and emerald - classic combination
VerduraAmethyst and emerald - classic combination
de GrisogonoAmethyst and emerald - classic combination
BulgariAmethyst and emerald - classic combination
Rene Boivin


                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...