Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Formerly the property of the last Queen of Bavaria, Marie Therese von Österreich-Este (1849-1919)
An antique miniature pendant/brooch in silver and gold with diamonds, sapphires, rubies, emeralds and pearls, 19th century. 5.6 x 5.5cm
                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...