Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018PRESENTATION OF : TAFFIN JEWELRY

Taffin Jewelry. James Taffin de Givenchy exudes a rare Franco-American sensibility…a fusion of deep cultural history and pared-down modernity.

https://www.taffin.com/


                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...