Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Cartier sets a majestic 140.21-carat cabochon-cut emerald amongst rows of dozens of geometrically arranged diamonds in the Résonances Hyperbole jewel, which transforms into a tiara.                      CARTIER'S COLORATURA COLLECTION                                                   THE MASTERPIECES OF 2018/19 ...